Download Game
Bản Full
Link trực tiếp http://cdn.thienlonghub.com/ThienLong-HUB.exe
Google Drive https://drive.google.com/u/4/uc?id=1D4zysPiWeXofL82BCbJqFhXERAZKLF7M&export=download
Secufiles https://secufiles.com/jyWB/ThienLong-HUB.exe
Mega https://drive.google.com/file/d/1CEkJaKgTuNoMVIztY9rZM1u02Y7SdjhI/view?usp=sharing
FShare https://drive.google.com/file/d/137alOiJRCLjzqFko4UevjtygldLa-61B/view?usp=sharing
4Share https://drive.google.com/file/d/1KmOwRPUsp_cIGWHlgkQUL-hKzWPyxMs6/view?usp=sharing
Auto Game http://chickenauto.com/download
Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
VGA 32MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 2.5 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
Download Patch
Patch/Update
Yêu cầu hệ thống

» DirectX 9.0c trở lên
» Visual C++ 2015